Hei

Sjekk innom vår hjemmeside for nyttig informasjon om Stjørna Idrettslag!
 
hilsen Egil Monsen
leder Stjørna Idrettslag

Vår hovedsponsor

bjugn-sparebank-2

facebook-170

Stjørnastafetten historie

 

(fortalt av Idar Aune til jubileumsnr av medlemsbladet i 2009)

 

Stafetten ble første gang arrangert 12. august 1945. Lengden på stafetten var 5400 m, fordelt på 6 etapper. 1. etappe 500 m, 2. etappe 1000 m, 3. etappe 750 m, 4. etappe 1250 m, 5. etappe 1600 m, 6. etappe 300 m. Stjørna stilte med 2 lag.
 
På Stjørnas 1. lag stilte: Trygve Aune, Alf Turbekmo, Arnt Otterstad, Magne Lillemo, Ole K Rødsjø og Harald Simonsen. På Stjørnas 2. lag stilte: Augen Aune, Arne Lillemo, John Sagli, Ivar Aunhaug, Johan Stormo og Kåre Aune.
 
Alle lag i Fosen var innbudt, men kun 2 lag utenom Stjørna stilte til start, der var Rissa og Yrjar. Rissa vant foran Yrjar. Stafetten gikk i samme trase fram til 1952 da det ble forandret på etappelengdene. 1. etappe 800 m, 2. etappe 400 m, 3. etappe 2600 m, 4. etappe 1600 m, 5. etappe 800 m, 6. etappe 200 m. Også i 1952 var det 4 deltakende lag, med Yrjar som det beste laget.
 
Hvor mange år stafetten gikk med disse etappelengdene er jeg ikke sikker på, men i 1958 gikk stafetten rundt Sørfjorden med start fra Fritun. 1. etappe 800 m (Fritun-Egil Aune), 2. etappe 360 m (Egil Aune-Augen Aune), 3. etappe 1800 m (Augen Aune innover aunmarka til Dahlbergrommet,) 4. etappe 1500 m (Dahlbergrommet-Kåre Haugen), 5. etappe 800 m (Kåre Hauen-Nybrua), 6. etappe 250 m (Nybrua-Fritun). I denne løypetraseen var det ofte kniving mellom Lensvik, Stjørna, Yrjar, Åfjord og Skauga.
 
På et møte hos Helge Haugen den 12. mai i 1967 ble det bestemt at stafetten skulle legges om igjen. (På det møte var også Lars Bromstad og Oddbjørn Jansen). 1. etappe 800 m (Fritun-sving Arve Mælan), 2. etappe 500 m (Arve Mælan-Bedehuset), 3. etappe 1550 m (Bedehuset- opp veien til Paul Aakvik tilbake til samvirkelaget), 4. etappe 360 m (Samvirkelaget-skytterhuset(rødt hus v/Idar Aune)), 5. etappe 970 m (970 m (skytterhuset-gjennom byggefeltet-Skoglund-Åsphaugen), 6. etappe 820 m (Åsphaugen-Skyttehuset) 7. etappe 300 m (Skytterhuset-Fritun) Total lengde er 5300 m.

Dette er fortsatt den løypetraseen som vi har i dag. Resultater fra 1967 forteller at Sportsklubben Freidig vant foran Lensvik. Freidig stilte med mange gode løpere på sitt lag, blant andre Harald Grønningen. Totalt stilte 16 lag, så en kan vel si at omleggingen var en suksess.
 
I 1981 ble stafetten åpnet for jenter og gutter. Den totale lengden på løypa er 2075 m. Det første året vant Rissa både jente- og gutte-klassen. Deltagelsen på Stjørnastafetten fra 1967 og frem til idag må sies å være ganske stabil. Rekorden er på 27 lag, noe som må sees på som meget bra i Fosen sammenheng. Stjørnastafetten er nå den eneste stafetten som er igjen på Fosen. Alle de andre stafettene (Ørland, Åsly og Åfjord) er lagt ned.

En får håpe at Stjørnastafetten vil bestå i mange, mange år ennå.